четвер, 11 грудня 2014 р.

5 жовтня

Для групи 31 кп
Синтетична гіпотеза еволюції (СГЕ) — це сучасна гіпотеза еволюції, що є синтезом різних дисциплін, насамперед генетики, дарвінізму, палеонтології, ембріології, екології та інших наук.
3. Становлення синтетичної гіпотези еволюції
ü  Розповідь учителя
Розглядаючи основні фактори еволюції, неважко переконатися, що первісна теорія еволюції Дарвіна надалі не раз уточнювалася, доповнювалася й виправлялася. Особливу роль у становленні нових уявлень про розвиток відіграла генетика, що лягла в основу неодарвінізму.
Неодарвінізм — це теорія органічної еволюції шляхом природного добору ознак, зумовлених генетично. Інша загальноприйнята назва неодарвінізму — синтетична, або загальна, теорія еволюції.